To problemer - samme løsning?

Grove forbrytelser eller bare kriminelt dårlig håndverk

«Noen» tapper byggenæringen for milliarder av kroner hvert eneste år. At organiserte kriminelle er en del av dette urovekkende bildet, har blitt stadig tydeligere.

Leder

Daglig leder har ordet:

- Den som har hodet over vann, ser bare toppen av isfjellet

Er åpenBIM og buildingSMART-metodikken de beste verktøyene vi har for hånden når det kommer til å seire i kampen mot den stadig mer omfattende - og stadig mer alvorlige - kriminaliteten som i år har rystet byggenæringens grunnvoller? 

Profil

Gode bygg for et bedre samfunn:

Slik skal DiBK digitalisere byggenæringen

Dette bildet er hentet fra Øyvind Rooths presentasjon 25. pril og viser ByggNetts arkitekturmodell
Etter årevis med hvisking i krokene, hemmelighetskremmeri og kortene tett til brystet, er omsider DiBK blitt såpass enige med seg selv at de tør si «ByggNett» offentlig. På buildingSMARTs Årskonferanse ’14, holdt Øivind Rooth foredrag.

Prosjekt

– Skal vi videre må byggeprosessene industrialiseres

Dette sier Inge Aarseth, prosjektleder ved Sykehuset i Vestfold (SiV.) Med mer enn 15 års erfaring fra sykehusutbygging har han en klar oppfatning om at hvis man skal klare å bygge mer presist, raskere og billigere, så er det ingen vei utenom åpenBIM og en omfattende kobling til tung

Store mørketall i byggenæringen

Vanskelig å konkurrere som seriøs aktør

«Det er dessverre i byggenæringen det står verst til.

Den grenseløse kriminaliteten:

– Store penger å tjene på smugling av farlige materialer

Dette sier politi-rådgiver Roger Stubberud. Han er bekymret for hvordan byggenæringen har mistet kontrollen over hva som foregår rundt om på norske anleggsplasser. Smugling, brudd på forskrifter og manglende kontroll kan få fatale konsekvenser.

Blir krim umulig med BIM?

«BIM-modellen fremmer en næring uten juks»

Dette sier Håvard Bell, daglig leder for - og gründer av - programvareselskapet Catenda.