Tre store arkitektoniske utfordringer i én og samme modell :

Arkitektene vinner tilbake tapt terreng

I prestisjeprosjektet «Nytt Folkehelseinstitutt» har én åpenBIM-modell vært selve navet i forprosjektet.

Leder

Daglig leder har ordet:

Sviktende kontingent-innbetaling tvinger fram organisatoriske endringer

BuildingSMART International sliter med å få inn kontingentene. Når flere medlemsland ikke ser seg i stand til å skyte inn kontingenten blinker varsellampene. En annen og mer fleksibel medlems-tilknytning tvinger seg fram.

Profil

Gode bygg for et bedre samfunn:

Slik skal DiBK digitalisere byggenæringen

Dette bildet er hentet fra Øyvind Rooths presentasjon 25. pril og viser ByggNetts arkitekturmodell
Etter årevis med hvisking i krokene, hemmelighetskremmeri og kortene tett til brystet, er omsider DiBK blitt såpass enige med seg selv at de tør si «ByggNett» offentlig. På buildingSMARTs Årskonferanse ’14, holdt Øivind Rooth foredrag.

Prosjekt

– Skal vi videre må byggeprosessene industrialiseres

Dette sier Inge Aarseth, prosjektleder ved Sykehuset i Vestfold (SiV.) Med mer enn 15 års erfaring fra sykehusutbygging har han en klar oppfatning om at hvis man skal klare å bygge mer presist, raskere og billigere, så er det ingen vei utenom åpenBIM og en omfattende kobling til tung

«Connect & Construct»

Fremtidens rammeverk for informasjonsflyt tar form

«Connect & Construct European Commision project» er ment å gjøre moderne IKT tilgjengelig for små- og mellomstore virksomheter i hele Europa. I høst søkte de deltakere til sin første pilot, nå er de klare med sine første anbefalinger.

BIM, industrialisering og jobber

Vil åpenBIM skape arbeidsløshet innenfor BEA-næringen?

Neppe. Tvert i mot vil åpenBIM på sikt skape flere arbeidsplasser. Og ikke bare det. ÅpenBIM vil gjøre langt flere av disse arbeidsplassene «grønne.» Godt er det, for er det noe vår næring sårt trenger så er det å redusere vårt tunge karbon-fotavtrykk.

Fersk rapport advarer:

Kan gjøre internasjonal eksport av rådgivningstjenester vanskelig

Den første internasjonale BIM-undersøkelsen som NBS noensinne har gjennomført sammen med sine internasjonale partnere avdekker blant annet at konsulenter som ikke tar til seg - og benytter - BIM vil komme til å slite med å sikre seg utenlandskontrakter.