Leder

Daglig leder har ordet:

Vårt ansvar at norske standarder for åpenBIM blir europeisk minstemål

 For et år siden holdt Standard Norge første møte i den europeiske arbeidsgruppen som skulle utrede mulighetene for å harmonisere digital informasjonsflyt i den europeiske BAE-næringen. Standard Norge har i flere år jobbet for å få til dette.

Profil

Morten Ræder

En ny generasjon arkitekter finner formen

Arkitektene har vært savnet som spydspiss og foregangsfolk innen utvikling og bruk av åpenBIM. Dette snus nå på hodet.

Prosjekt

– Skal vi videre må byggeprosessene industrialiseres

Dette sier Inge Aarseth, prosjektleder ved Sykehuset i Vestfold (SiV.) Med mer enn 15 års erfaring fra sykehusutbygging har han en klar oppfatning om at hvis man skal klare å bygge mer presist, raskere og billigere, så er det ingen vei utenom åpenBIM og en omfattende kobling til tung

.dwg eller IFC?

– åpenBIM er det eneste riktige valget også for infrastruktur-prosjekter

Dette sier Idar Kirkhorn og Johnny Jensen i «Vianova Systems» på selskapets hjemmesider.

3D-modellering, én pådriver for kvalitet:

– Strengere IKT-regler er ikke en begrensning, det er en mulighet

Dette sier BIM-analytiker Nicholas Holst i den danske entreprenør-giganten MT Højgaard.

Rapport fra styret

2014 har vært et innholdsrikt år

Styret har møttes fem ganger siden årsmøtet. Som tidligere har styrets oppgave vært å stake ut kursen for foreningen og sikre at de tilgjengelige midlene blir brukt optimalt på riktige aktiviteter og at vi på den måten oppnår de ønskede resultatene.