Leder

Daglig leder har ordet

Med hjelp fra staten kan BA-næringen bli den nye oljen

Produktivitetskommisjonen har talt: «Hvis norsk velferd skal opprettholdes, må ikke minst bygg- og anleggsektoren få opp produktiviteten. Kostnadsproblemet er bekymringsfullt,» sa leder Jørn Rattsø 10.

Profil

Petter Eiken (58):

– ÅpenBIM er en forutsetning for bygg som skal tåle tidens tann

Dette sier tidligere Skanska-direktør Petter Eiken. Han ble i fjor engasjert som prosjektleder og styreformann for «Bygg21» av Direktoratet for byggkvalitet. Etter et drøyt år i jobben tror den meritterte byggmesteren at han har resepten for bedre bygg klar.

Prosjekt

Nytt Østfold Sykehus

 Nytt Østfold Sykehus bruker åpenBIM og modellbaserte verktøy aktivt i alle faser av prosjektet. Bygg-, anleggs- og veiprosjektet skal stå ferdig i 2016.

Store mørketall i byggenæringen

Vanskelig å konkurrere som seriøs aktør

«Det er dessverre i byggenæringen det står verst til.

BuildingSMART Norge legger lista for Europa

åpenBIM og IFC blir europeisk fellesstandard

I begynnelsen av desember ble det gjort kjent at en bredt sammensatt, europeisk arbeidsgruppe anbefaler at buildingSMART-metodikken, åpenBIM og IFC bør legges til grunn for fremtidens europeiske fellesstandarder.

Til alle medlemmer:

Års- og medlemsmøte på «Fossekallen» 18. mars

 Vi har med dette gleden av å kalle inn til  års- og medlemsmøte i buildingSMART Norge 2015. Meld deg på så fort som mulig her.