Leder

Daglig leder har ordet:

Vårt ansvar at norske standarder for åpenBIM blir europeisk minstemål

 For et år siden holdt Standard Norge første møte i den europeiske arbeidsgruppen som skulle utrede mulighetene for å harmonisere digital informasjonsflyt i den europeiske BAE-næringen. Standard Norge har i flere år jobbet for å få til dette.

Profil

Gode bygg for et bedre samfunn:

Slik skal DiBK digitalisere byggenæringen

Dette bildet er hentet fra Øyvind Rooths presentasjon 25. pril og viser ByggNetts arkitekturmodell
Etter årevis med hvisking i krokene, hemmelighetskremmeri og kortene tett til brystet, er omsider DiBK blitt såpass enige med seg selv at de tør si «ByggNett» offentlig. På buildingSMARTs Årskonferanse ’14, holdt Øivind Rooth foredrag.

Prosjekt

Nytt Østfold Sykehus

 Nytt Østfold Sykehus bruker åpenBIM og modellbaserte verktøy aktivt i alle faser av prosjektet. Bygg-, anleggs- og veiprosjektet skal stå ferdig i 2016.

.dwg eller IFC?

– åpenBIM er det eneste riktige valget også for infrastruktur-prosjekter

Dette sier Idar Kirkhorn og Johnny Jensen i «Vianova Systems» på selskapets hjemmesider.

3D-modellering, én pådriver for kvalitet:

– Strengere IKT-regler er ikke en begrensning, det er en mulighet

Dette sier BIM-analytiker Nicholas Holst i den danske entreprenør-giganten MT Højgaard.

BuildingSMART Norge legger lista for Europa

åpenBIM og IFC blir europeisk fellesstandard

I begynnelsen av desember ble det gjort kjent at en bredt sammensatt, europeisk arbeidsgruppe anbefaler at buildingSMART-metodikken, åpenBIM og IFC bør legges til grunn for fremtidens europeiske fellesstandarder.