Tre store arkitektoniske utfordringer i én og samme modell :

Arkitektene vinner tilbake tapt terreng

I prestisjeprosjektet «Nytt Folkehelseinstitutt» har én åpenBIM-modell vært selve navet i forprosjektet.

Leder

Daglig leder har ordet:

Hjelp, britene kommer!

Akkurat som vi for tusen år siden la de engelske øyene under skandinavisk herredømme, er det i dag britene som med sin eminente forståelse av dagens teknologi, vilje til risiko og evne til å satse, truer med å plyndre «våre» territorier.

Profil

Petter Eiken (58):

– ÅpenBIM er en forutsetning for bygg som skal tåle tidens tann

Dette sier tidligere Skanska-direktør Petter Eiken. Han ble i fjor engasjert som prosjektleder og styreformann for «Bygg21» av Direktoratet for byggkvalitet. Etter et drøyt år i jobben tror den meritterte byggmesteren at han har resepten for bedre bygg klar.

Prosjekt

– Skal vi videre må byggeprosessene industrialiseres

Dette sier Inge Aarseth, prosjektleder ved Sykehuset i Vestfold (SiV.) Med mer enn 15 års erfaring fra sykehusutbygging har han en klar oppfatning om at hvis man skal klare å bygge mer presist, raskere og billigere, så er det ingen vei utenom åpenBIM og en omfattende kobling til tung

«Connect & Construct»

Fremtidens rammeverk for informasjonsflyt tar form

«Connect & Construct European Commision project» er ment å gjøre moderne IKT tilgjengelig for små- og mellomstore virksomheter i hele Europa. I høst søkte de deltakere til sin første pilot, nå er de klare med sine første anbefalinger.

BIM, industrialisering og jobber

Vil åpenBIM skape arbeidsløshet innenfor BEA-næringen?

Neppe. Tvert i mot vil åpenBIM på sikt skape flere arbeidsplasser. Og ikke bare det. ÅpenBIM vil gjøre langt flere av disse arbeidsplassene «grønne.» Godt er det, for er det noe vår næring sårt trenger så er det å redusere vårt tunge karbon-fotavtrykk.

Fersk rapport advarer:

Kan gjøre internasjonal eksport av rådgivningstjenester vanskelig

Den første internasjonale BIM-undersøkelsen som NBS noensinne har gjennomført sammen med sine internasjonale partnere avdekker blant annet at konsulenter som ikke tar til seg - og benytter - BIM vil komme til å slite med å sikre seg utenlandskontrakter.