Leder

Daglig leder har ordet:

Sammen står vi sterkere

Helt siden oppstarten av buildingSMART Norges sekretariatet i 2010, har vår organisasjon - med alle støttespillere, partnere og medlemmer - lagt vår samlede kompetanse og tyngde bak kravet om at digitaliseringen av BAE-næringen må foregå på åpne standarder i et transparent og oversiktlig miljø....

Profil

Ekstrem oppussing av byggeprosessene 2.0

Lyst er en bedre drivkraft enn tvang

Internasjonal finansnæring har regnet seg bakover fra 2050 til i dag for å finne ut hva vi må gjøre med ressursbruken for å klare oss med en klode. Som Norges største landbaserte næring, er bygg- og anleggsnæringen dypt involvert i å bruke ressursene riktig.

Prosjekt

– Skal vi videre må byggeprosessene industrialiseres

Dette sier Inge Aarseth, prosjektleder ved Sykehuset i Vestfold (SiV.) Med mer enn 15 års erfaring fra sykehusutbygging har han en klar oppfatning om at hvis man skal klare å bygge mer presist, raskere og billigere, så er det ingen vei utenom åpenBIM og en omfattende kobling til tung

Daglig leder går av

Steen Sunesen til LINK Arkitektur

Steen Sunesen (45) vil etter godt og vel fem år som daglig leder av buildingSMART Norge gå over i en stilling som prosjektleder i LINK arkitektur.

DiBKs Øivind Rooth:

Enstemmig valgt til å lede «CEN/TC 442 BIM»

Standard Norge og buildingSMART Norge har i samarbeid med norsk byggenæring jobbet lenge for å etablere en europeisk komité for å utvikle felles europeiske standarder for åpenBIM. Denne komiteen er nå opprettet. Den nye europeisk standardiseringskomitén har fått navnet CEN/TC 442 BIM.

Den viktige visualiseringen

Kruse Smith tar digital samhandling på alvor

– Vi så etter en måte å skape samhandling mellom møtedeltagerne på, sier Gunnar Skeie, BIM ansvarlig i Kruse-Smith.